Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie

Logowanie
Dziennik Sukcesy uczniów Album fotograficzny

ZDJĘCIA SZKOŁY

Witamy!

WIADOMOŚCI

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Dnia 28 września 2018 obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ma na celu zachęcić do przypomnienia tabliczki mnożenia. Chętni uczniowie klas V i VI wykonali plakaty promujące tabliczkę mnożenia. Część uczniów z okazji tego dnia napisała wiersze dotyczące tabliczki mnożenia. W tym dniu podczas lekcji matematyki uczniowie utrwalali i bawili się tabliczką mnożenia poprzez kolorowanki, wycinanki oraz gry tj. Bingo, "ja mam, kto ma".

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 • Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.
  Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:
  uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
  byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
  Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.
  Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za

 • Urodziny Klasy III
  28.09.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Urodziny Klasy III.

 • Zbiórka żywności 22.09.2018
  26.09.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zbiórka żywności 22.09.2018.

 • 19 września 2018 r. (środa) o godz. 14:00 odbędzie sie zebranie rodziców.

  O godz. 15:00 - zebranie Rady Rodziców.

 • Żółty Talerz

  "Żółty Talerz" to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi.

  Program "Żółty Talerz" ma przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych.