Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie

Logowanie
Dziennik Sukcesy uczniów Album fotograficzny

e - Dziennik -informacje


 

Od roku szkolnego 2015/2016 obowiązuje w naszej szkole dziennik elektroniczny. Dostępny jest na stronie https://g-krypno.ppe.wrotapodlasia.pl/ppe/PPE.Edziennik/edziennik/

Aby rodzice mogli korzystać z dziennika elektronicznego, trzeba założyć im konta w Podlaskiej Platformie Edukacyjnej (ppe.wrotapodlasia.pl). Do tego niezbędny jest adres e-mail rodziców.

W związku z tym proszę o wysłanie do administratora dziennika mejla na adres bialoszewska.j@gmail.com z danymi:

Imię, nazwisko i klasa (SP czy gimnazjum) dziecka: …………….

Adres e-mail dziecka (jeżeli dziecko chce mieć dostęp): ………..

Imię, nazwisko, adres e-mail matki: ………

Imię, nazwisko, adres e-mail ojca: …….

Jeżeli mają Państwo w naszej szkole kilkoro dzieci, proszę wszystkie informacje umieścić w jednym mejlu.


Rodzice, którzy przyślą dane do dziennika elektronicznego, otrzymają mejla z potwierdzeniem i informacją u którego wychowacy powinni odebrać (osobiscie) login i hasło do logowania. Każdy rodzic dostaje jeden login na wszystkie swoje dzieci. Po zalogowaniu powinni Państwo mieć dostęp do ocen wszystkich swoich dzieci uczących się w szkole w Krypnie (trzeba kliknąć na nazwisko dziecka, wówczas rozwinie się menu z wyborem dzienników). Jeżeli są problemy z logowaniem lub obsługą e-Dziennika, proszę pisać na adres bialoszewska.j@gmail.com


 

Administratorem Danych Osobowych danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie,
z siedzibą Krypno Kościelne 48 (19-111 Krypno).

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
w celu realizacji zadań ustawowych
i statutowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy do Administratora Danych Osobowych.

 

Zgodnie z art. 24.1 pkt. 4 ustawy Administrator Danych Osobowych informuje
o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w Sekretariacie.