Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie

Logowanie
Dziennik Sukcesy uczniów Album fotograficzny
 • Rekrutacja
  09.12.2018

  Moduł Rekrutacja został zmodyfikowany

 • Przedświąteczna zbiórka żywności 7- 8.12.2018
  09.12.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Przedświąteczna zbiórka żywności 7- 8.12.2018.

 • Mikołajki w Wedlu :)
  07.12.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Mikołajki w Wedlu :).

 • Teatrzyk dla uczniów klasI - III
  27.11.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Teatrzyk dla uczniów klasI - III.

 • List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

   

        Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                        

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  Rodzice i Opiekunowie, 

   

  w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

   

  W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

   

  Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

   

   

  Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

   

  Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

   

  Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
  z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

   

  Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

   

   

   Z wyrazami szacunku

   

   

  Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
  Minister Edukacji Narodowej                             Główny Inspektor Sanitarny

 • Aktualizacja danych
  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
  08.11.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości.

 • Pamiętamy Bohaterach
  08.11.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pamiętamy Bohaterach.

 • KRYPNO -HISTORIA W PAMIĘCI UKRYTA - gra terenowa
  31.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii KRYPNO -HISTORIA W PAMIĘCI UKRYTA - gra terenowa.

 • Nasza Mała Ojczyzna- działania klas I-III
  25.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Nasza Mała Ojczyzna- działania klas I-III.

 • Ślubowanie klas I
  25.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ślubowanie klas I.

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Dnia 28 września 2018 obchodzono Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ma na celu zachęcić do przypomnienia tabliczki mnożenia. Chętni uczniowie klas V i VI wykonali plakaty promujące tabliczkę mnożenia. Część uczniów z okazji tego dnia napisała wiersze dotyczące tabliczki mnożenia. W tym dniu podczas lekcji matematyki uczniowie utrwalali i bawili się tabliczką mnożenia poprzez kolorowanki, wycinanki oraz gry tj. Bingo, "ja mam, kto ma".

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 • Wycieczka do Osowca i Biebrzańskiego Parku Narodowego
  02.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka do Osowca i Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 • Informacja dotycząca zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego

  Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.
  Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:
  uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
  byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.
  Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz klauzulą informacyjną RODO należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 października 2018 r.
  Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2017/2018 oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

  Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia:

  https://wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/rusza-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce.html

 • Urodziny Klasy III
  28.09.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Urodziny Klasy III.

 • Zbiórka żywności 22.09.2018
  26.09.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zbiórka żywności 22.09.2018.

 • Zebranie rodziców.

  19 września 2018 r. (środa) o godz. 14:00 odbędzie sie zebranie rodziców.

  O godz. 15:00 - zebranie Rady Rodziców.

 • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

   

  Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych (łącze do strony kuratorium)

 • Rozpoczecie roku szkolego 2018/2019
  04.09.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Rozpoczecie roku szkolego 2018/2019.

 • Żółty Talerz

  "Żółty Talerz" to wspólny program wsparcia systemu żywienia dzieci w Polsce uruchomiony przez Kulczyk Foundation jako sojusz z pięcioma polskimi organizacjami pomocowymi: Caritas, TPD, PCK, Bankami Żywności oraz SOS Wioskami Dziecięcymi.

  Program "Żółty Talerz" ma przynieść konkretne efekty: zwiększyć liczbę żywionych dzieci, poprawić jakość i intensywność żywienia, aktywizować lokalne społeczności wokół problemu żywienia dzieci i zapewnić wiedzę pomocną w prawidłowym żywieniu najmłodszych.

  "Żółty Talerz" to łącznie 4 mln zł na żywienie dzieci w Polsce, co ma zaowocować ponad 1 milionem wydanych posiłków.

   

  Adres strony internetowej programu:

  http://www.suwalki.bankizywnosci.pl/zolty_talerz.php

   

  REGULAMIN PROJEKTU
  „Sojusz - Pełny Talerz”

   


  1.    Projekt  „Sojusz-Pełny Talerz” jest częścią uruchomionego przez Kulczyk Foundation Programu „Żółty Talerz”, którego podstawą jest sojusz najbardziej skutecznych organizacji pomocowych. Pomysłodawcą, organizatorem                                i koordynatorem Programu „Żółty Talerz” jest Kulczyk Foundation, z siedzibą w Warszawie, zwaną dalej „Fundacją”. Realizatorem Projektu „Sojusz - Pełny Talerz” jest Federacja Polskich Banków Żywności.

  2.    Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze fundacji i stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002, zwaną dalej „Fundacją”.

  3.    Realizatorem projektu „Sojusz-Pełny Talerz” jest  Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jako Organizacja Pożytku Publicznego, pod numerem KRS: 0000063599, NIP 524-21-02-362, zwanego dalej „Federacją”
  poprzez:

   Realizatora lokalnego Bank Żywności Suwałki - Białystok z siedzibą w Suwałkach, ul Kowieńska 3/18, 16 – 400 Suwałki, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, jako Organizacja Pożytku Publicznego, pod numerem KRS: 0000069745, zwana dalej „Organizacją”, reprezentowaną przez:  
      
      1. Romualda Turczyńskiego - Prezesa
      2. Ryszarda Łapińskiego - Skarbnika

  I.    Definicje

  1.    Sojusz Pełny Talerz – lokalna koalicja, składająca się z: przedstawiciela szkoły, rady rodziców, personelu stołówki szkolnej, Ośrodków Pomocy Społecznej, Lokalnych  dostawców żywności, władz i autorytetów lokalnych. Każda z koalicji będzie miała lokalnego lidera, który będzie koordynował jej działaniami.
  2.    Lokalny animator – osoba współpracująca z Bankiem Żywności, której rolą jest animowanie współpracy i działań realizowanych przez poszczególne koalicje, spotkania indywidualne i grupowe z osobami zaangażowanymi w tworzenie koalicji oraz wsparcie lokalnego lidera.
  Animator lokalny spotkaja się w czasie realizacji projektu przynajmniej 4 razy z każdą z 40 koalicji (160 spotkań).
  3.    Lokalny lider – osoba współpracująca z lokalnym animatorem, koordynująca pracę jednego lokalnego Sojuszu.
  4.    Placówka – wybrana w wyniku konkursu szkoła, świetlica lub placówka, prowadząca dożywianie dzieci.


  II.    Zasady ogólne

  1.    Cel:  Celem projektu „Sojusz – Pełny Talerz” jest uruchomienie lub wzmacnianie zaangażowania społeczności lokalnych, w celu zapewnienia pełnowartościowych posiłków dla dzieci na terenie szkoły/świetlicy środowiskowej/placówki, prowadzącej dożywianie dzieci w czasie roku szkolnego oraz aktywizacja zawodowa rodziców, w tym szczególnie kobiet.
  2.    Mechanizm działania: W ramach realizacji projektu zostanie powołanych 40 koalicji/lokalnych inicjatyw, których zadaniem będzie znalezienie sposobu na zapewnienie około 400 dzieciom 16 tysięcy pełnowartościowych posiłków w trakcie trwania roku szkolnego. Natomiast wsparcie merytoryczne ze strony Banków Żywności przygotuje lokalną koalicje do kontynuowania swojej działalności również po zakończeniu realizacji projektu.
  3.    Odbiorcy: Żywność przeznaczona będzie dla dzieci doświadczających ubóstwa, jak również dla tych dzieci, które doświadczają różnych nierówności, jednak ze względu na dochody rodziców są poza systemem dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  4.    Wybór placówki do projektu: Placówka zostanie realizatorem projektu w wyniku konkursu ogłoszonego lokalnie przez Bank Żywności. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wniosku do dnia 20 października 2016 roku. Kryterium wyboru placówki będzie zdefiniowanie potrzeb oraz uzasadnienie wyboru konkretnej grupy docelowej.
  5.    Sposoby realizacji celów inwestycji:

  a.    zwiększenie liczby dożywianych dzieci poprzez:
  a.i.    przekazywanie żywności z Banku Żywności na te cele;
  a.ii.    pozyskiwanie nadwyżek żywności lokalnie poprzez utworzone w ramach projektu koalicje;
  b.    poprawa jakości i intensywności dożywiania  poprzez:
  b.i.    przygotowanie dodatkowego posiłku dla dzieci na terenie szkoły/świetlicy środowiskowej/ placówki prowadzącej dożywianie dzieci (obiadu, drugiego dania lub II śniadania) lub wsparcie do tzw. „kotła”;
  b.ii.    zapewnienie dostępu do pełnowartościowej żywności, w tym szczególnie uwzględniając potrzebę zwiększenia ilości warzyw i owoców w diecie dzieci przy naszej współpracy z rolnikami lub innymi, lokalnymi dostawcami.

  c.    aktywizacja społeczności lokalnej poprzez:
  c.i.    wyłonienie lokalnych liderów z rady rodziców szkół objętych pomocą żywnościową;
  c.ii.    zainicjowanie utworzenia lokalnych sojuszy/koalicji ,,Pełny Talerz” poprzez współpracę z: dyrektorem szkoły, radą rodziców oraz personelem stołówki szkolnej, Ośrodkiem Pomocy Społecznej,  lokalnymi dostawcami żywności, lokalnymi władzami i autorytetami;
  c.iii.    zaangażowanie rodziców (szczególnie kobiet trwale bezrobotnych) w prace społecznie użyteczne (we współpracy z OPS) na terenie stołówki w celu przygotowania posiłków.

  d.    transfer wiedzy w związku z dożywianiem w konkretnej stołówce poprzez:
  d.i.    monitoring i moderację pracy sojuszy/koalicji ,,Pełny Talerz”;
  d.ii.    pełnienie roli lokalnego animatora poprzez organizowanie spotkań poświęconych ewaluacji akcji;
  d.iii.    przygotowanie sojuszy do wypracowania stałych porozumień w zakresie rozwiązywania problemu niedożywienia dzieci lokalnie;
  d.iv.    organizacje szkoleń i warsztatów w zakresie prawidłowego żywienia.

  6.    W ramach realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:

  a.    Konkurs dla szkół/świetlic środowiskowych/placówek prowadzących dożywianie dzieci  na utworzenie koalicji na rzecz przeciwdziałania niedożywieniu dzieci lokalnie. W celu promocji konkursu wśród szkół, Sojusz podjąć może współpracę z lokalnymi Kuratorami Oświaty, Urzędami Wojewódzkimi.
  b.    Diagnoza lokalnych potrzeb w zakresie poprawy jakości dożywiania dzieci w poszczególnych gminach, zachęcenie do tworzenia lokalnych koalicji.
  c.    Wspólne działania 5 Banków Żywności z 200-stoma lokalnymi koalicjami, monitoring ich działania.
  d.    Szkolenia dla animatorów lokalnych, koordynujących projekty w ramach lokalnych koalicji.
  e.    Ewaluacja Projektu „Sojusz - Pełny Talerz”.
  Przed realizacją projektu każda z koalicji zostanie poproszona o wypełnienie ankiety diagnostycznej, oceniającej status dożywiania dzieci na obszarze działania koalicji. Podobną ankietę wypełnią poszczególne sojusze również po zakończeniu realizacji projektu. W ten sposób ocenimy, jaki był realny wpływ poszczególnych koalicji na społeczności lokalne.


  7.    Każda z koalicji (w zależności od potrzeb) dostanie następujące wsparcie od Banków Żywności:

  a.    Żywność dla dzieci objętych wsparciem koalicji;
  b.    Wiedzę, jak pozyskiwać nadwyżki żywności lokalnie oraz tworzenia partnerstw i współpracy z lokalnymi decydentami;
  c.    Szkolenia w zakresie zasad prawidłowego żywienia dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie posiłków w szkołach dla dzieci;
  d.    Wsparcie lokalnego animatora.

  8.    Zakładane rezultaty i wskaźniki  realizacji inwestycji:

  a.    Min. 2 tys. posiłków wydanych dzieciom (200 dni w roku x 10 dzieci).
  b.    Zaangażowanie około 4-8 różnych partnerów na rzecz pracy w ramach koalicji/sojuszy lokalnych.
  c.    Każde partnerstwo będzie wspierać średnio 10 dzieci.
  d.    Aktywizacja zawodowa kobiet, które zaangażują się w pracę koalicji i przygotowanie posiłków dla dzieci w szkole.
  e.    Wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia dzieci lokalnie.
  f.    Promocja idei tworzenia sojuszy lokalnych i współdziałania na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia dzieci.

  III.    Sprawozdawczość


  Placówka  zobowiązuje się do dostarczania Federacji sprawozdań
  z realizacji projektu w formie mailowej oraz pisemnej na adres: bz.suwalki@bankizywnosci.pl, w następujących terminach:

  a.    comiesięcznych, zgodnych z załącznikiem nr 5 do Umowy, do 3 dnia następnego miesiąca do Federacji;
  b.    częściowe, zgodne z załącznikiem nr 6 do Umowy, składane do 5 stycznia 2017 roku do Federacji;
  c.    ostateczne, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Umowy, do 10 września 2017 roku, do Federacji;

  IV. Podpisana umowa jest jedynym dokumentem poświadczającym wsparcie finansowe dla Placówki na realizację projektu „Sojusz-Pełny Talerz”.

  V. Szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązań wnioskodawcy związanych z realizacją projektu, zostaną określone w umowie.


  Warszawa, 01.09.2016 r.