Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie

Logowanie
Dziennik Sukcesy uczniów Album fotograficzny

Projekty

Projekty realizowane w naszej szkole

 

      Projekt „Jestem przedszkolakiem – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w gminie Krypno” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Od 3 września 2012r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie Kościelnym ruszył nowy oddział przedszkolny.


      Nowy oddział przedszkolny powstał w ramach Projektu pod nazwą „Jestem przedszkolakiem – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Krypno” nr umowy UDA - POKL .09.01.01-20-229/12/00  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
      Dzięki otwarciu nowego punktu przedszkolnego miejsce w przedszkolu znalazło 15 dzieci z terenu Gminy Krypno. Działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne będą realizowane zgodnie z podstawą programową MEN. Dodatkowo w ramach Projektu przewidziane są bezpłatne wycieczki  oraz dodatkowe zajęcia dla obu oddziałów przedszkolnych.