Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie

Logowanie
Dziennik Sukcesy uczniów Album fotograficzny

Psycholog

Psycholog szkolny

 

Drogi Uczniu, zwróć się do psychologa szkolnego :

 • gdy czujesz, że nikt Cię nie rozumie,

 • gdy jesteś samotny, nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

 • gdy masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

 • gdy masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

 • gdy chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

 • gdy chciałbyś z kimś porozmawiać,

 • gdy chciałbyś pomóc innym, nie wiesz  w jaki sposób.

 

Zadania psychologa szkolnego

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 7. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z: .

 • Dyrekcją szkoły,
 • Rodzicami,
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


Główne problemy uczniów  jakimi zajmuje się psycholog to:

 • agresja
 • uzależnienia
 • konflikty rodzinne
 • konflikty z nauczycielami
 • buntownicze zachowania
 • trudności w nauce
 • odnajdywanie własnej pozycji w grupie rówieśniczej
 • trudności w nawiązywaniu kontaktu
 • nieśmiałość
 • problemy wieku dorastania