Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie

Logowanie
Dziennik Sukcesy uczniów Album fotograficzny
Wybierz....

Obowiązek informacyjny

Administratorem Danych Osobowych danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie,
z siedzibą Krypno Kościelne 48 (19-111 Krypno).

 

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
w celu realizacji zadań ustawowych
i statutowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie.

 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy do Administratora Danych Osobowych.

 

Zgodnie z art. 24.1 pkt. 4 ustawy Administrator Danych Osobowych informuje
o dobrowolności albo obowiązku podania danych.

 

Rejestr zbiorów danych osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w Sekretariacie.